Giáng sinh câu đố con nai

Bạn phải kéo các mảnh đến vị trí chính xác bằng chuột. Làm cho câu đố là thư giãn, bổ ích và giữ cho não phù hợp. Bạn phải chi 1000 đô la để mua mỗi hình ảnh sau đây. Bạn có ba chế độ cho mỗi hình ảnh, trong đó chế độ khó nhất mang lại nhiều tiền hơn. Bạn có tổng cộng 10 hình ảnh.