Adam và Eva: tuyết

Tập phim Giáng sinh của Adam và Eva là đây! Bây giờ Adam có một nhiệm vụ đặc biệt: mang đến cho Eve một cây thông Noel!