Kế hoạch cho kỳ nghỉ Barbie

Cô nghĩ kế hoạch hoàn hảo cho những ngày lễ.