Vui trong ngày lễ mùa đông

Nàng công chúa xinh đẹp của chúng tôi được chi tiêu ngày tuyệt vời này trên dốc trượt tuyết. Bạn phải ăn mặc công chúa mùa đông quần áo đẹp và trang trí cây Giáng sinh. Hãy vui vẻ!