Thả quà tặng

Bây giờ bạn có thể giúp Santa cung cấp tất cả những món quà trong thời gian. Bạn phải thả những món quà vào ống khói của ngôi nhà. Hãy thử để có được điểm số cao nhất.