Một Giáng sinh huyền diệu với Elsa và Jack

Trước tiên, bạn có thể chuẩn bị một số cookie gừng tuyệt vời. Sau đó, chọn trang phục Giáng sinh. Những gì còn thiếu? Cây Giáng sinh!