Mùa đông dạ tiệc dành cho công chúa

Eliza là rất vui mừng vì nó tuyết. Đây là một cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm mùa đông với một điệu nhảy thực sự.