Các cửa hàng ở Santa Claus

Trong trò chơi này, bạn giúp Santa Claus để sắp xếp những món quà trong cửa hàng của mình tại Bắc Cực. Trong thời gian Giáng sinh còn nhiều việc phải làm. Santa Claus sẽ cảm ơn bạn nếu bạn giúp một tay.