Mahjong cho mùa đông

Click 2 thẻ giống hệt nhau để loại bỏ chúng khỏi hội đồng quản trị. Cả hai đều phải có 2 mặt giáp miễn phí.