Theo đuổi các đường phố ở tốc độ cao

Bao lâu bạn có thể ở lại trên đường phố? Lấy tiền mặt và quyền lực để ở lại một bước phía trước của cảnh sát.