Wheely 3

Ông đang tìm kiếm các đích. Wheely phải vượt qua rất nhiều trở ngại như cầu, laser và các câu đố như bạn mạo hiểm thông qua các môi trường khác nhau.