Bánh xe điên

Bạn không thể tưởng tượng được việc đỗ xe của bạn sẽ vui đến mức nào. Trò chơi này giúp bạn kiểm tra kỹ năng lái xe của mình bằng cách cho phép bạn đỗ xe ở những nơi hấp dẫn khác nhau.