Lái xe đi học

Trong trò chơi này, bạn là một người lái máy kéo. Mục tiêu của bạn là giao các mặt hàng từ kho đến nhà máy, bạn càng mang nhiều đồ, bạn càng nhận được nhiều tiền để mua máy kéo và rơ moóc mới trong nhà để xe, cũng như cải thiện chúng. Cho mọi người thấy ai là người vận chuyển tốt nhất! Trò chơi có một nhà để xe, cũng là một cửa hàng để mua nâng cấp máy kéo, tổng cộng có 4 máy kéo và 4 rơ moóc có sẵn.