Hãy cho tôi 10

Mục đích là để làm cho con số này.