n Bóng

Bạn có phải trả các quả bóng vào hộp để làm cho họ biến mất trước khi chúng đạt đến đáy. Mỗi hộp có một số chỉ có bao nhiêu đột quỵ phải bị tiêu diệt. Thu thập các vòng tròn màu xanh lá cây để có được thậm chí nhiều hơn quả bóng và đẩy nhanh tiến độ của bạn.