Những người sống sót cuối cùng

Họ là những người cuối cùng của chúng tôi, nhưng họ không phải là vô vọng. Trong trò chơi tuyệt vời này với hai nhân vật, bạn phải nắm quyền kiểm soát trong những hy vọng cuối cùng của nhân loại.