Đam

Đây là một trò chơi hội đồng cổ điển hiện đang trực tuyến. Các mảnh di chuyển theo đường chéo trên bảng. Bạn có thể chơi với máy tính hoặc chống lại một người bạn.