Các chiến binh trên trái đất bị tàn phá

Các chiến binh chú ý! Bây giờ bạn có thể tham gia bạn bè của bạn trong trò chơi nhiều người chơi mới miễn phí này trong thời gian thực cho tất cả. Thu thập vũ khí và bắt đầu bắn trong bài môi trường này cuộc chiến khải huyền.