Reversi come2play

Bây giờ bạn có thể chơi 8 trò chơi pixel retro độc đáo một cách ngẫu nhiên ngay khi bạn nhấn nút PHÁT. Cố gắng đạt điểm 5 trên các cấp độ của mũi tên, rìu, kiếm, chùy, cát, giáo, máy phóng và súng. Chỉ có sẵn cho 2 người chơi, trò chơi này cũng cho phép bạn theo dõi số tiền thắng của mình ở góc màn hình trong phần SCOREBOARD.