Phù hợp 4

2 anh hùng bị mất trong Cube City đã sẵn sàng cho nhiệm vụ. Những sinh vật khác nhau, thây ma muốn tiêu diệt bạn ở những nơi khác nhau trong thành phố. Trong cuộc chiến sinh tồn này chỉ có những vũ khí đặc biệt mạnh mẽ sẽ giúp bạn. Một hoặc hai người chơi có thể chiến đấu trong trò chơi này! Bạn phải giải mã các thiết bị và rời khỏi khu vực trong 20 giây! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tất cả các khu vực, một chiếc trực thăng sẽ đến cứu bạn.