Nhiều bảng trắng

Đây là một trò chơi trượt tuyết mùa đông mới thú vị. Mở khóa người trượt tuyết tuyệt vời và nhân vật trượt tuyết. Chạy ở cấp độ thú vị và đầy thử thách cho người chơi hoặc đánh bại đối thủ của bạn trong chế độ nhiều người chơi!