Nonoba chạm bóng neon của tôi

Đây là trò chơi thứ hai trong loạt. Siêu xe thể thao tương lai đang chờ đón bạn ở một thành phố hiện đại mới. Cố gắng hoàn thành 6 tuyến đường khác nhau trước khi hết giờ.