Flash không gian quân xâm lược

Ném bom tất cả các tàu địch và mang lại chiến thắng cho hạm đội của bạn! Đoán vị trí của các tàu và tiêu diệt chúng!