Sự bùng nổ của các ngôi sao

Bạn sẽ kiểm soát được một tàu vũ trụ nhỏ, cơ bản để bắt đầu. Bạn phải thu thập đá quý để tăng điểm số của bạn.