Slash Arena trực tuyến

Trò chơi chiến đấu với thanh kiếm và rìu, trên mạng, nhiều người chơi, và đồ sộ. Bạn cần phải né tránh các cuộc tấn công và chọn một thời điểm hoàn hảo để tấn công. Bạn phải nâng cấp vũ khí của bạn, loại bỏ kẻ thù, thu thập các nguồn lực và đạt đến đỉnh!