Chơi với lửa

Vụ nổ pháo nổ nên đạt đối thủ của bạn trong trò chơi Bomberman này.