Maleficent thay đổi hình ảnh hiện đại

Bạn sẽ khám phá ra một khía cạnh khác của câu chuyện của Sleeping Beauty. Điều gì nếu Maleficent đã không nguyền rủa Aurora? Có thể họ có thể là bạn bè? Chỉ cần nghĩ Maleficent giống như một cô gái bình thường.