Trang điểm hiện đại Harley Quinn

Hãy tưởng tượng một kịch bản cho đáng yêu Harley Quinn và chúng ta hãy giúp cô ấy có thể lấy lại cuộc sống bình thường của họ một lần nữa.