VIP trang điểm cho búp bê Tris

Bạn cần phải mở hộp khác nhau để tìm ra phấn mắt tuyệt vời nhất, son môi và đỏ mặt.