Pulsr

Đây là một trò chơi âm nhạc thú vị, làm theo các ghi chú để tạo ra nhịp điệu mà bạn sẽ chơi một giai điệu hay.