Bom đánh quái

Bạn phải chiến đấu với những con quái vật chỉ bằng lời nói để loại bỏ chúng. Hãy chắc chắn rằng bom không nổ