Bảo vệ bãi biển

Âm báo thức vang lên! Trong trò chơi lấy cảm hứng từ quân đội này, bạn có nhiệm vụ bảo vệ bãi biển khỏi một cuộc xâm lược. Vũ khí yêu thích của bạn? Bạn tin tưởng ngón tay và phản xạ của bạn! Viết từ nhanh như bạn có thể bắn, để đánh bại những kẻ xâm lược. Chiến đấu chống lại một đội quân hiện đại đang phát triển của thuyền, tàu, tàu sân bay, trực thăng. Hãy coi chừng những người lính cố gắng hạ cánh trên bờ biển! Bạn có thể sống được bao nhiêu sóng?