Đánh Máy Zombie

Zombie đã xâm chiếm thành phố, bạn là người duy nhất có thể giết chúng! Đây là một trò chơi viết từ để loại bỏ zombie, đừng để zombie đến gần bạn, chúng sẽ tấn công và giết chết bạn!