Cơn thịnh nộ đậu xe 1

Bạn nên cố gắng không đánh bất cứ điều gì hoặc bạn sẽ phải trả tiền cho việc sửa chữa.