Gear Madness

Đây là một trò chơi đua xe. 10 bài hát để kiểm tra kỹ năng lái xe của bạn! Chiến thắng như nhiều cuộc thi như bạn có thể để mua điện-up! Bạn đã sẵn sàng để đua với những chiếc xe nhanh nhất?