Giàu Người đua xe

Các con đường bị chặn do tuyết rơi dày và bạn phải dọn đường lái xe tải và máy xúc hạng nặng để dọn tuyết và dọn đường.