Sự giận dữ của xe máy

Bạn phải lái xe ở tốc độ cao nhất và miễn là bạn có thể không bị đâm.