Người đi xe đạp của dòng

Bạn phải chọn một chiếc xe, rẽ và đi càng xa càng tốt. Đây là một trò chơi thú vị với đồ họa như thể chúng được vẽ trên giấy. Có 40 cấp độ hoặc bạn có thể chơi ở chế độ vô tận.