Băng nữ hoàng Ngày lãng mạn

Trước tiên, bạn phải xác định vị trí một trái tim màu đỏ. Họ được ẩn ở những nơi khác nhau.