Kiểm lâm chống lại Zombie

Trong trò chơi zombie này, bạn phải giúp nhân viên kiểm lâm bắn zombie bằng cách đồng bộ hóa các cú đánh và nhảy. Xem ra, zombie đang ở trên mặt đất và cả trên không trung. Họ sẽ không chết với một viên đạn. Cố gắng để có được số điểm cao nhất và thu thập tất cả các đồng tiền.