Dính hình chống lại zombie

Chuẩn bị phòng thủ của bạn để ngăn chặn một đám zombie đến thành phố. Sử dụng chiến lược tốt nhất của bạn.