Nhiệm vụ của zombie 2

Nhiệm vụ Zombie tiếp tục với cấp độ mới. Bạn phải lưu dữ liệu cần thiết cho nhân loại và giải cứu con tin khỏi các khu vực nơi chúng bị thây ma bắt giữ. Hãy cẩn thận với các bẫy được chuẩn bị bởi zombie thông minh. Bạn phải hợp tác với bạn của mình để giải câu đố và loại bỏ kẻ thù. Nếu bạn vượt quá 16 cấp độ, bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thành công.