Nấu ăn nhanh cho Halloween

Bạn phải nấu hotdogs và pizza xác ướp trong trò chơi nấu ăn đầy thách thức này cho tất cả các món ăn! Bạn là một đầu bếp đang lên sẽ có một loạt các công thức tuyệt vời và phong phú cho các món ăn nóng ngon để nấu trong nhà hàng của bạn.