Thử thách trong ngục tối zombie

Bạn sẽ chịu đựng được bao lâu ở một nơi bạn không thể trốn thoát? Bạn phải loại bỏ càng nhiều zombie càng tốt.