Nhà ăn của quái vật

Đây là một trò chơi bắn bong bóng đầy quái vật và ma, trong đó các bong bóng bạn kết hợp trở thành thức ăn cho khách hàng của bạn. Bạn phải cố gắng sống sót càng lâu càng tốt và đạt điểm cao nhất.