Kẻ hủy diệt zombie

Đây là một trò chơi chiến lược miễn phí trên sự khải huyền zombie. Zombie ở khắp mọi nơi trong thành phố. Bạn nên làm sạch thành phố ngay khi bạn có thể nghĩ về các chiến lược tốt nhất. Trò chơi sẽ có nhiều thử thách hơn khi bạn đi!