Đầu Zombie

Giúp những thây ma đáng thương này, để phục hồi đầu của chúng, sau một bữa tiệc hoang dã vào đêm Halloween. Để làm điều này, phá hủy các khối, tránh chướng ngại vật, sử dụng thuốc nổ và làm cho đầu lăn về phía cơ thể tương ứng của chúng. Bạn sẽ có thể thu thập tất cả các ngôi sao ở mỗi cấp độ?