Halloween đình đám

Đã đến lúc trở nên đáng sợ! Đánh đúng màu với batarang của bạn và đánh bại các con trùm để đạt điểm số mới!