Nghiền nát cho bữa tiệc: phiên bản Halloween

Đè bẹp và thu thập những con quái vật cho đến khi bạn có đủ điểm để trang trí bữa tiệc Halloween mơ ước của bạn. Ở đây bạn phải rất thành thạo và nhanh nhẹn, đôi khi bạn phải nghiền nát đầu của quái vật và những lần khác bạn sẽ phải đoàn kết chúng lại. Hãy nhanh chóng và kiếm được nhiều điểm hơn! Sau đó, bạn có thể sử dụng điểm của bạn để mua đồ trang trí khác nhau cho bữa tiệc.