Gạch ma thuật Halloween

Hãy thử chơi tất cả các viên gạch màu cam trong trò chơi piano theo chủ đề Halloween vui nhộn này.